Teatrikriitika kirjutamise kursus

Teatrikriitika kirjutamise kursus pakub põnevat võimalust teatrit sügavamalt mõista. Vaadata teatrit teatrikriitiku pilguga tähendab saada igast teatrietendusest sügavamaid, põnevamaid, kirevamaid elamusi.

Kursusel õpivad osalejad süvendatumalt teatrit vaatama ja seda analüüsima saades ülevaate etendusanalüüsist kui distsipliinist. Osalejad õpivad tundma teatrikriitika spetsiifikat ja selle eri žanre ning saavad ülevaate kaasaegsest Eesti teatrikriitikast ja selle probleemistikust. Kursuse lõppedes teab osaleja, kuidas kirjutada kriitikat erinevatele väljaannetele ja sihtrühmadele. Lisaks lühematele kirjutamisülesannetele kirjutavad osalejad kursuse jooksul päevalehe lühiarvustuse ja ühe rolli portree. Kursuse jooksul vaadatakse ühiselt lavastusi (see lepitakse kokku esimesel kohtumisel), arutletakse nähtu üle ning loetakse ja analüüsitakse päevakohast kriitikat.

Kursust viib läbi õppejõud ja teatrikriitik, 2019. aastal Eesti Teatriliidult Reet Neimari nimelise kriitikapreemia pälvinud Madli Pesti. Tartu ülikooli teatriteaduse eriala lõpetanud Pesti on kümmekond aastat õpetanud ülikoolides teatriuurimise meetodeid, teatriajalugu  ja -kriitikat ning kaasaegset teatrit. Teatrikriitiku kogemust on tal ligi paarkümmend aastat. Pestil on ka paljude aastate teatriauhindade žüriitöö kogemus ning umbes viisteist aastat külastab ta regulaarselt teatreid ja festivale välisriikides. Praegu töötab ta Eesti muusika- ja teatriakadeemias õppejõu ning loomeuurimusliku doktoriõppe koordinaatorina.

Keda ootame kursusele: teatrikriitika kirjutamise kursusele on oodatud teatrihuvilised, kes soovivad teatrit ja selle vaatamist sügavamalt mõtestada ning seda kirjasõnas jäädvustada. Kursus on mõeldud nii neile, kes soovivad lihvida oma teatrikriitiku oskusi kui ka neile, kelle eesmärgiks ei ole saada teatrikriitikuks, vaid kes soovivad saada teadlikumaks teatrivaatajaks.

Kursusele võetakse vastu kuni 14 osalejat.

Tundide toimumisajad:

R 28.02 kl 17.30-20.30
R 6.03. kl 17.30-20.30
R 13.03 kl 17.30-20.30
L 4.04 kl 11.00-14.30
R 24.04 kl 17.30-20.30
L 9.05 kl 11.00-14.30

Toimumiskoht: Drakadeemias aadressil Vene tn 6, Tallinnas.

Osalustasu: 165 eurot.
Lisaks ostavad osalejad ise teatripiletid etendustele, mida külastatakse kursuse jooksul. Juhendaja selgitab esimeses tunnis, milliseid etendusi külastatakse (tõenäoliselt 2 etendust) ja Drakadeemia püüab saada osalejatele võimalikult soodsad piletipakkumised.

Kandideerimine: lõppeb 17. veebruaril. 21. veebruaril teatatakse kõigile kandidaatidele, kas nad on kursusele vastu võetud.

Küsimustele vastab juhendaja aadressil madli.pesti@gmail.com.