Täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutamise kursus

Jaanuaris algab täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutamise kursus

Kursuse käigus kirjutab iga osaleja oma idee põhjal täispika mängufilmi stsenaariumi esimese mustandi. Kursuse käigus saavad osalejad teadmisi ja tuge, et luua dramaturgiliselt läbimõeldud filmilik lugu realistlike tegelaste ja sündmustikuga, millele vaataja saab kaasa elada. Kursuse esimeses pooles on rõhk teoorial, mis annab kirjutajatele töövahendid ja inspiratsiooni oma loo arendamiseks, kursuse teises pooles on rõhk loovtööde arendamisel ja teooriat käsitletakse vastavalt vajadusele. Kursust juhendab Margit Keerdo-Dawson.

Idee arendamine stsenaariumiks toimub sammhaaval: alustame lühematest vormidest, millele üha detaile lisades saame valmis stsenaariumi (pikkusega 80-100 lk standartses vormistuses). Loo kujunemise käigus saab iga kirjutaja tagasisidet nii juhendajalt kui kursusekaaslastelt. Kursuse sissejuhatuseks loeme olemasoleva filmi stsenaariumit ja uurime, kuidas lugu dramaturgiliselt toimib. Räägime stsenaariumi vormistamisest ja filmilikust loojutustamisest, süžee arendamise käigus käsitleme karakterit, konflikti- ja suhtepsühholoogiat ning erinevaid dramaturgilisi võtteid. Räägime loo mõjust vaatajale ning muust põnevast, mida loo jutustamisel vaja võib minna. Kõrvale uurime võrdluseks näiteid stsenaariumitest ja filmidest.

Eesmärk on kursuse lõpuks valmis kirjutada stsenaarium. Kursuse lõpus tõendi saamiseks peaks valmima minimaalselt stsenaariumi plaan (kavand stseen-stseenilt), millest on vähemalt 40 lehekülge stsenaariumiks lahti kirjutatud.

Lisaks auditoorsetele tundidele toimub terve kursuse jooksul iseseisev kirjutamine ja kursusekaaslaste tekstide lugemine.

Varem täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutamise kursusel osalenud Anu Piirisild ütleb kursuse kohta:
Julgustan huvilisi usaldama oma stsenaristi tee algust juhendaja Margit Keerdo-Dawsoni kätte, sest ta tõesti tunneb asja ja jaksab pühenduda igale küsimusele. Õppemetoodika ja hästi ajastatud vaheetappide tähtajad toetavad eesmärgini jõudmist.

Keda ootame kursusele: neid kellel on varasem kirjutamiskogemus proosa või näitekirjanduse vallast või kellel on olnud kokkupuude filmitegemise või filmistsenaariumi kirjutamisega. Eeliseks (kuid mitte kohustuslik) on varasem filmialane haridus.

Tundide toimumisajad: laupäevad 07.12.2019, 14.12, 04.01.2020, 08.02, 14.03, 11.04 ja 30.05 kl 11-16.

Toimumiskoht: Drakadeemias aadressil Vene tn 6, Tallinnas.

Osalustasu: 330 eur (tasudes kogu summa hiljemalt 06.12.2019) või 2×180 eurot (tasudes kursuse tasu kahes osas, arve tähtajad 06.12.2019 ja 01.02.2020).

Kandideerimine: lõppeb 25. novembril. 28. novembril teatatakse kõigile kandidaatidele, kas nad on kursusele vastu võetud.

Kandideerimiseks tuleb täita allolev ankeet ja üles laadida loovtöö.

Küsimustele vastab juhendaja aadressil margit@drakadeemia.ee.

Kui teil esineb tõrkeid ankeedi täitmise või loovtöö üles laadimisega, kirjutage palun siret@drakadeemia.ee.