Fookus: atmosfäär

Üldiselt saab näidend alguse konfliktist, tegelasest, sündmusest. Palju on aga kirjutajaid, kes ei mõtle ennekõike narratiivile. Nende tunnetus on hoopis visuaalsem, helilisem, meelelisem. Millised lavalood sünnivad, kui aluseks võtta ruum, keskkond, helimaastikud ja erinevad tajud? Kuidas üldse kirja panna lugu, mis ei koosne harjumuspärasest dialoogist?

„Fookus: atmosfäär” viib osalejad sfääri, mis klassikalises mõttes jääb näitekirjaniku tööalast väljapoole. Üha kirjum ja erinevaid valdkondi ühendav eesti teatrimaastik aga ootab ka draamakirjanikelt laiemat silmaringi ning julgust otsida värskeid viise näidendi kirjutamiseks.

Kursuse raames loevad osalejaid mitmeid ebatavalisi näidendeid, kirjutavad erinevaid tekste ning mõtestavad enda jaoks atmosfääri mõistet – millest see ikkagi koosneb ja millist rolli nende loomingus mängib?

Kursust viib läbi Mihkel Seeder, kes on Drakadeemias viimastel aastatel keskendunud just kitsamatele teemadele ja äärealadele (kursused: „Alternatiivse näidendi kirjutamine” ja „Fookus: dialoog”). Kursuse loomisel ja läbiviimisel aitavad teda ekspertidena stsenograaf Iir Hermeliin ja helilooja Ardo Ran Varres, kaks suurte kogemustega teatripraktikut, kes on oma loometeel töötanud väga erinevates ja ebatavalistes projektides.

Kursus on loodud professionaalsete ambitsioonidega näitekirjanikele, kuid oodatud on ka väiksemate kogemustega draamakirjanikud või hoopis mõne muu kirjandusžanri esindajad.