8 juuni 2017

Näidendi kirjutamise ABC

Kursusel saavad osalejad ülevaate kõige olulisematest teemadest, mis on olulised näidendi kirjutamisel. Kursus on mõeldud neile, kes ei ole kunagi varem näidendit kirjutanud ja neile, kes sellega veel vaid vähe tegelenud on. Osalejad saavad ülevaate terminoloogiast, loo komponeerimise põhimõtetest, õpivad looma karakterit ja harjutavad dialoogi kirjutamist. Need oskused võimaldavad osalejatel kursuse lõpuks kirjutada lühinäidendi, millele annavad tagasisidet teised kursuslased ja juhendaja. Kursust juhendab Siret Campbell ja vastu võetakse kuni 10 osalejat.

Näidendi kirjutamise ABC kursuse läbinutel on võimalik jätkata edaspidi Drakadeemia teistel kursustel, kus saab juba keskenduda süvendatumalt näidendite kirjutamise spetsiifikasse.

Kursus koosneb seitsmest kohtumisest: 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11 ja 20.11.18 kl 17.30 – 20.30 . Tunnid toimuvad Drakadeemia ruumides Tallinnas aadressil Vene tn 6. Tundidele lisaks toimub üks ühine teatrikülastus.

——————————

Õppekorralduse alused

Koolitusele vastuvõtu tingimused

Kursusele „Näidendi kirjutamise ABC“ toimub vastuvõtt registreerumise alusel. Registreerumiseks tuleb täita ankeet ja esitada proovitöö dialoogi vormis pikkusega 2-3 lk.

Koolituselt väljaarvamise kord

Koolituselt arvatakse välja need, kes ei tasu õppemaksu õigeaegset. Samuti arvatakse välja need, kes osalevad tundides vähem kui 60% õppemahust.

Õppetasu maksmine ja selle tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda pärast registreerumist. Õppemaks ei kuulu tagastamisele.

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava kontrollib Drakadeemia MTÜ juhatus.

Koolitaja kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava läbiviivaks korraldajaks lubatakse ainult varasemate kogemustega koolitaja. Kui üks kaaskoolitajatest ei oma varasemat kogemust sarnase koolituse läbiviimisel, viibib õppetöö läbiviimise juures tema juhendaja või mentor.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Koolitus leiab aset Tallinna Rahvaülikoolilt renditud ruumis. Drakadeemia juhataja kontrollib regulaarselt õppekeskkonda ja vajadusel konsulteerib rendileandjaga.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord: Koolituse lõpus täidab iga osaleja tagasiside ankeedi.