8 juuni 2017

Näidendi kirjutamise ABC

Kursus on mõeldud neile, kes tahavad alustada teekonda enda näidendite kirjutamisega. Kursusel osalejad saavad ülevaate kõige olulisematest teemadest, millega puutub kokku väheste kogemustega näitekirjanik. Osalejad saavad ülevaate terminoloogiast, loo komponeerimise põhimõtetest, õpivad looma karakterit ja harjutavad dialoogi kirjutamist. Need oskused võimaldavad osalejatel kursuse lõpuks kirjutada klassikalise lühinäidendi, millele annavad tagasisidet teised kursuslased ja juhendaja. Kursuse käigus toimub ka ühine teatrikülastus. Enne seda loeme läbi näidendi ja peale etenduse vaatamist analüüsime koos nähtut, võrdleme loetut ja nähtut nii publiku kui ka autori perspektiivist.

Näidendi kirjutamise ABC läbinutel on võimalik jätkata edaspidi Drakadeemia teistel kursustel, kus saab juba keskenduda spetsiifiliselt teistele teemadele (nt dramatiseerimine) või žanritele (dokumentaaldraama, komöödia jne).

 

Õppekorralduse alused

Koolitusele vastuvõtu tingimused

Kursusele „Näidendi kirjutamise ABC“ toimub vastuvõtt registreerumise alusel. Registreerumiseks tuleb täita ankeet ja esitada proovitöö dialoogi vormis pikkusega 2-3 lk.

Koolituselt väljaarvamise kord

Koolituselt arvatakse välja need, kes ei tasu õppemaksu õigeaegset. Samuti arvatakse välja need, kes osalevad tundides vähem kui 60% õppemahust.

Õppetasu maksmine ja selle tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda pärast registreerumist. Õppemaks ei kuulu tagastamisele.

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava kontrollib Drakadeemia MTÜ juhatus.

Koolitaja kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava läbiviivaks korraldajaks lubatakse ainult varasemate kogemustega koolitaja. Kui üks kaaskoolitajatest ei oma varasemat kogemust sarnase koolituse läbiviimisel, viibib õppetöö läbiviimise juures tema juhendaja või mentor.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Koolitus leiab aset Tallinna Rahvaülikoolilt renditud ruumis. Drakadeemia juhataja kontrollib regulaarselt õppekeskkonda ja vajadusel konsulteerib rendileandjaga.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord: Koolituse lõpus täidab iga osaleja tagasiside ankeedi.