17 sept. 2018

Eesti esimene loovkirjutamise konverents

Drakadeemia alustab 11. hooaega ja tähistab seda Eesti esimese loovkirjutamise konverentsiga “Mis on hea teksti valem?” Konverents toimub 26. oktoobril kl 11.00 – 18.30 Tallinna Polütehnikumis.

Konverentsi eesmärk on kutsuda kokku loovkirjutamisega tegelevad ja sellest huvituvad inimesed, et mõtestada kirjutamise ja selle õpetamise olemust, otsida ühisosi erinevate praktikute töös ja näha, millised inimesed ning millistel põhimõtetel Eestis loovkirjutamist õpetavad.

Päeva jooksul toimuvad ettekanded, loovkirjutamisõpetajate paneeldiskussioon ja kõigil külalistel on võimalik osaleda kahes loovkirjutamise töötoas.

KAVA:

Ettekanded

10.30 Kogunemine ja hommikukohv

11.00 Drakadeemia juhataja Siret Campbelli avasõnad

11.15 Teatriteadlase Madli Pesti ettekanne „Drakadeemia 10 aastat“

11.45 Tallinna Ülikooli õppejõu Airi Liimetsa ettekanne „Loovus, õpetamine ja loovuse õpetamine“

12.15 Läti dramaturg Lauris Gundarsi ettekanne “Ja siis ma kohtasin oma isa ehk Tähtsaim on tegelane” (“And then I met my father or Character above all”) (ettekanne toimub inglise keeles)

13.00 Lõunapaus

14.30 Paneeldiskussioon Eesti loovkirjutamisõpetajatega “Valemid loovkirjutamises?”

Osalejad: Meelike Saarna, Jim Ashilevi, Margit Keerdo-Dawson ja Siret Campbell. Vestlust modereerib Mihkel Seeder.

Töötoad

15.45 Viit erinevat loovkirjutamise töötuba (vt kirjeldused all) viivad läbi: Meelike Saarna, Jim Ashilevi, Kätlin Vainola, Piret Jaaks ja Siret Campbell.

17.00 Loovkirjutamise töötoad 2: Meelike Saarna, Jim Ashilevi, Kätlin Vainola, Piret Jaaks ja Siret Campbell.

18.00 Päeva kokkuvõte ja lõpusõnad

Paraku on konverentsi kohad täitunud ja rohkem huvilisi me konverentsile registreerida ei saa. Küll aga toimub konverentsist otseülekanne. Samuti on võimalik ettekandeid järele vaadata. Töötube ei ole võimalik video vahendusel jälgida.

 

TÖÖTUBADE KIRJELDUSED

Meelike Saarna “Täppidest sünnib muinasjutt”

Igal tekstil on sissejuhatus, keha ja lõpetus. Mis võiks olla selgema struktuuriga tekst kui muinasjutt! Ikka algab see „Elasid kord…“, lõpeb „Ja kui nad surnud ei ole…“ ning lugu ise mahub alguse ja lõpu vahele. Meelike Saarna juhib töötoas harjutust, mis kannab nime ”Täpimuinasjutt”. Harjutus on lähe arutelule, mis otsib vastust küsimustele, millega kirjutajad sagedasti vastamisi seisavad: kuidas sünnib tekst? Mis võib teksti sündi hõlbustada, mis takistada? Kas inspiratsioon on üldse olemas? Kuidas on seotud teksti struktuur ja loovuse käivitamine? Meelike Saarnal on neile küsimustele oma vastused, ja kindlasti on tähtsad needki, mis ilmnevad töötoa aruteludes.
(Töötuba toimub ruumis A405)

 

Jim Ashilevi “Teekond oma teekonnani”

Loojutustamise oskus on vähemal või rohkemal määral igal ühel olemas. Kui inimene suudab kirjeldada, mis ta eile tegi või mis on tema kõige eredam mälestus lapsepõlvest, muutub ta korraks paratamatult jutuvestjaks. Ometi on jutuvestmisel ja jutuvestmisel vahe. Milliseid printsiipe ja lähenemisi on Jim Ashilevi oma kirjanduslikul teekonnal teisi kirjanikke jälgides kohanud ja mis on teda isiklikult edasi aidanud? Sellest kõigest töötoas juttu tulebki. Valiku nippe ja trikke saab iga osaleja endaga kaasa võtta, et rakendada neid edaspidi ka oma loomingus.
(Töötuba toimub ruumis A406)

 

Kätlin Vainola “Lastele ja noortele kirjutamine”

Lasteraamatuid lugenud on vist pea kõik inimesed. Väga paljud on neid ka kirjutanud või selle peale mõelnud. Kuidas kirjutada lastele ja noortele? Kas see on kerge või raske? Teeme mõned kirjutamiskatsed ja otsime neile küsimustele vastust. Võib-olla õnnestub leida ka väike mõte või innustav kogemus, millega hiljem edasi tegeleda. Õpituba viib läbi lastekirjanik ja loovkirjutamise juhendaja Kätlin Vainola.
(Töötuba toimub ruumis A401)

 

 

 

Piret JaaksPiret Jaaks “Kohtumine tundmatuga ehk kes on tegelane?”

Tegelane on keegi, kellega kirjutaja kohtub tihti alles kirjutama hakates. Isegi siis, kui tegelane on peas juba valmis, saab ta oma tõelise kuju ja iseloomu alles tekstiloome protsessis. Töötoas püüame vastata küsimustele: kuidas sünnib tegelane, kuidas tegelasi leida, mida neist arvata ja kuidas tegelasele liha luudele kasvatada, et sünniksid tõeliselt mahlakad, usutavad, põnevad, loomulikud või ebatavalised karakterid.

Töötuba viib läbi näitekirjanik Piret Jaaks, kes peab karakteriloomet üheks põnevaimaks protsessiks tekstiloome juures. Piret ütleb, et ta kohtub oma tegelastega iga kord nagu uute inimestega. Kuidas need kohtumised välja näevad, juttu tuleb sellestki.
(Töötuba toimub ruumis A404)

 

Siret CampellSiret Campbell “Mida ma teen, kui ma õpetan loovkirjutamist?”

Töötuba on mõeldud neile, kes puutuvad kokku teiste kirjutamisprotsessi ja tekstiloome juhendamisega. Siret Campbell on töötanud täiskasvanud õppijatega ja juhendanud eelkõige näidendite kirjutamise ning teatrialaseid kursuseid. Tal on õpetamiskogemusi nii nendega, kes kirjutavad professionaalselt kui teistega, kellele on kirjutamine hobiks. Samuti on ta juhendanud loovkirjutamise õpetajate kursust, kust kasvasid välja mitmed tema tänased head kolleegid.

Eelnimetatud taustast lähtuvalt jagab Siret oma kogemusi hästi töötanud praktikatest, tutvustab kirjutavate inimeste sagedasi rõõme ja muresid ning arutleb, kuidas juhendaja vaatepunktist kõige konstruktiivsemalt autorit raskustes toetada. Millest on autorile kasu? Kui palju võivad juhendaja enda maitse või eelistused mängida rolli tagasiside andmisel? Kas anda piitsa ja millal anda präänikut?
(Töötuba toimub ruumis A410)